Posts tagged with “blind fighter”

Zatoichi (2003)

Zatoichi (2003)

Ninja Death III (1987)

Ninja Death III (1987)

Kickboxer: Retaliation (2018)

Kickboxer: Retaliation (2018)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Kubo and the Two Strings (2016)

Kubo and the Two Strings (2016)

Blind Fury (1989)

Blind Fury (1989)

Ninja Death II (1987)

Ninja Death II (1987)

Ninja Death (1987)

Ninja Death (1987)

Invincible Shaolin Kung Fu (1979)

Invincible Shaolin Kung Fu (1979)

Writing Kung Fu (1979)

Writing Kung Fu (1979)