Archive for John Cheung Ng-long

Writing Kung Fu (1979)

Writing Kung Fu (1979)

Police Woman (1974)

Police Woman (1974)