Archive for Gordon Lam Ka-tung

Paradox (2017)

Paradox (2017)

Ip Man 2 (2010)

Ip Man 2 (2010)

Ip Man (2008)

Ip Man (2008)