Archive for Yuen Cheung-yan

Drunken Tai Chi (1984)

Drunken Tai Chi (1984)

Legend of a Fighter (1982)

Legend of a Fighter (1982)

The Miracle Fighters (1982)

The Miracle Fighters (1982)

Dreadnaught (1981)

Dreadnaught (1981)

Shaolin Drunkard (1983)

Shaolin Drunkard (1983)

Vengeance (1970)

Vengeance (1970)

The Buddhist Fist (1980)

The Buddhist Fist (1980)

True Legend (2010)

True Legend (2010)

The Grandmaster (2013)

The Grandmaster (2013)

Iron Monkey (1993)

Iron Monkey (1993)